Erika Ahtiainen

Erika on valmistunut koulutuskeskus
Salpauksesta hevosenhoitajaksi
ja harrasteohjaajaksi.