Ponikerhon toiminta laajenee... Nimi on nyt Poni-ja Kepparikerho

7.3.2017


 

Toiminta ja säännöt säilyvät
aikalailla samanlaisina...

Toiminta hieman laajenee..

Lisää